Vol 8, No 2 (2017)

Regulatory Mechanisms in Biosystems

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02170802

Table of Contents

S V. Shevchuk, L. P. Denyschych, L. I. Marynych
English
105-110
O. V. Baskevich
English
111-117
S. L. Popel’
English
118-123
S. L. Popel’, B. M. Mytckan, E. Y. Lapkovskyi, B. P. Lisovskyi, Y. N. Yatciv, N. O. Zemskaya, R. S. Tyagur, T. S. Mytckan, I. M. Tkachivska, L. V. Kovalchuk, O. N. Leschak, R. І. Fаyichak, I. V. Melnik, G. D. Markiv
English
124-134
S. L. Popel’, О. V. Kryzаnivskaya, V. M. Zhurakіvskyi, R. Y. Chovhan, U. N. Dutchak, О. О. Klipich, Y. I. Klipich, T. V. Кnyazevich-Chorna, А. V. Sіnіtsа, N. О. Zemskaya, I. V. Melnik, Y. N. Yatciv, E. Y. Lapkovskiy, Y. V. Lutckiy, N. I. Schovkova
English
135-146
K. P. Postovitenko, I. A. Iliuk, S. V. Shevchuk, G. V. Bezsmertna, І. O. Bezsmertnyi, I. V. Kurylenko
English
141-151
T. V. Ashcheulova, N. N. Gerasimchuk
English
152-156
R. V. Fafula, O. K. Onufrovych, U. P. Iefremova, O. V. Melnyk, I. A. Nakonechnyi, D. Z. Vorobets, Z. D. Vorobets
English
157-161
V. H. Kuryata, V. V. Rogach, O. I. Buina, O. V. Kushnir, O. V. Buinyi
English
162-168
P. N. Gavrilin, О. G. Gavrilina, M. V. Kravtsovа
English
169-178
M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina, D. V. Chernetchenko, L. Y. Sadovskaya, O. Y. Tykhomyrov
English
179-184
O. O. Dyomshina, G. O. Ushakova, L. M. Stepchenko
English
185-190
V. Gryshchenko
English
191-196
Y. Lysenko
English
197-203
T. M. Shevchenko, P. V. Gazdyuk, A. M. Bondar, O. Y. Govoruha
English
204-209
T. N. Shevchenko, M. B. Shcherbіninа, S. A. Latsinska, T. V. Diklenko
English
210-216
V. Maltseva
English
217-223
P. A. Virych, O. V. Shelyuk, T. A. Kabanova, O. I. Khalimova, V. S. Martynyuk, V. I. Pavlovsky, S. A. Andronati
English
224-230
V. L. Sokolenko, S. V. Sokolenko
English
231-238
O. Skyba, L. Pshenychna, O. Ustymenko-Kosorich
English
239-243
T. O. Tretiak, A. G. Sokorenko, I. V. Dregval, O. V. Severynovska
English
244-251
E. S. Vorobey, O. S. Voronkova, A. I. Vinnikov
English
252-258
P. H. Lyhatskyi, L. S. Fira, D. B. Fira, I. P. Kuzmak
English
259-264
R. Yanko, V. Berezovskii, E. Chaka, M. Levashov, L. Plotnikova, I. Litovka
English
265-270
M. S. M. Al Rawashdeh
English
271-276
M. A. Georgiyants, M. B. Pushkar, O. V. Vysotska, A. P. Porvan
English
277-282
M. M. Nazarenko
English
283-286
I. V. Kizub, О. I. Kharchenko, O. S. Kostiuk, L. I. Ostapchenko, A. I. Soloviev
English
287-292
A. R. Shcherbatyy, L. G. Slivinska, B. V. Gutyj, V. I. Golovakha, O. V. Piddubnyak, V. L. Fedorovuch
English
293-298
O. M. Chernenko, O. I. Chernenko, R. A. Sanjara
English
299-303
B. Gutyj, T. Martyshchuk, I. Bushueva, B. Semeniv, V. Parchenko, A. Kaplaushenko, N. Magrelo, A. Hirkovyy, L. Musiy, S. Murska
English
304-309