Parasites diversity in carnivorous animals in the territory of Dnipropetrovsk

  • О. О. Boyko Dnipropetrovsk State Agrarian University
  • L. I. Faly Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  • V. V. Brygadyrenko Oles Honchar Dnipropetrovsk National University http://orcid.org/0000-0002-9448-8232

Abstract

In Dnipropetrovsk sity (Ukraine, Dnipropetrovsk region) in carnivorous animals 10 species of parasites (helminths and coccidia) were found: Uncinaria sp., Ancylostoma sp., Dictyocaulus immitis (Nematoda, Strongylata), Strongyloides stercoralis (Nematoda, Rhabditata), Spirocerca lupi (Nematoda, Spirurata), Toxocara canis (Nematoda, Ascaridata), Trichuris vulpis (Nematoda, Trichurata), Dipylidium caninum (Cestoda, Hymenolepidata), Cystoisospora sp. and Toxoplasma gondii (Sporozoa, Coccidia). In soil S. stercoralisand Uncinaria sp. weredominanted. In most carnivorous animals registered in L. Globa park and T. Shevchenko park the S. stercoralisand Uncinaria sp., Cystoisosporasp. and T. gondii were found.

References

Видовий склад паразитів домашніх тварин / В. С. Шеховцов, І. А. Машкей, А. А. Міщенко, Ю. А. Приходько // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 64.

Еколого-епідеміологічні чинники випадків токсокарозу людей в Одеській області / Л. Г. Засипка, А. Д. Тимченко, Н. І. Бешко та ін. // Матер. ХІІ конф. Укр. наук. т-ва паразитологів. – Севастополь, 2002. – 17 с.

Короленко Л. С. Епізоотолого-епідеміологічні аспекти токсокарозу в м. Дніпропетровську / Л. С. Короленко, Л. І. Шендрик, Д. В. Курсаков // Матер. ІV Междунар. научно-практ. ветеринарной конф. по проблемам мелких животных. – Д., 2005. – С. 14–16.

Костирко Н. Г. Випадки токсокарозу у людей / Н. Г. Костирко, О. Т. Брунько // Матер. ХІІ конф. Укр. наук. т-ва паразитологів. – Севастополь, 2002. – 26 с.

Луценко Л. І. Шляхи передачі збудників гельмінтозної інвазії собак / Л. І. Луценко, В. С. Шеховцов, Ю. О. Приходько // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 70.

Міщенко А. А. Еколого-фауністичні особливості паразитоценозів собак і котів / А. А. Міщенко, І. А. Машкей, Д. В. Вовк // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 79.

Паразитологія та інвазійні хвороби / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, Н. И. Сорока, М. П. Прус. – К. : Урожай, 2009. – 368 с.

Пономаренко В. Я. Інвазованість котів і собак гельмінтами та ізоспоринами / В. Я. Пономаренко, А. Н. Пономаренко // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 71–72.

Приходько Ю. О. Особливості розповсюдження гельмінтозів собак і котів залежно від умов утримання / Ю. О. Приходько, В. С. Шеховцов, Л. І. Луценко // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 65.

Приходько Ю. Особливості видового складу гельмінтів собак // Матер. ІІ конф. Міжнар. асоціації паразитоценологів. – Луганськ, 2003. – 23 с.

Санитарно-паразитологический мониторинг в отдельных зонах Приднепровья / Е. И. Бодня, О. П. Борисенко, Т. П. Хорошилова и др. // Паразити і паразитози: сучасність та ризики. XIV конф. Укр. наук. т-ва паразитологів. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2009. – С. 89.

Секретарюк К. В. Гельмінтологічні дослідження тварин і навколишнього середовища у ветеринарній медицині / К. В. Секретарюк, О. А. Сварчевський, Р. І. Тафійчук. – Львів: Сполом, 2005. – 110 с.

Шеховцов В. Особливості епізоотології гельмінтозів м’ясоїдних в умовах великих промислових міст України / В. Шеховцов, Л. Луценко // Матер. ІІ конф. Міжнар. асоціації паразитоценологів. – Луганськ, 2003. – 56 с.

Published
2011-07-04
How to Cite
BoykoО. О., Faly, L. I., & Brygadyrenko, V. V. (2011). Parasites diversity in carnivorous animals in the territory of Dnipropetrovsk. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2(2), 3-7. https://doi.org/10.15421/021121