[1]
V. A. Zavhorodnia, O. I. Androshchuk, T. H. Kharchenko, L. I. Kudii, and S. O. Kovalenko, “Haemodynamic effects of hyperventilation on healthy men with different levels of autonomic tone”, Regul. Mech. Biosyst., vol. 11, no. 1, pp. 13-21, Jan. 2020.