[1]
YevstafievaV. А., S. O. Kravchenko, B. V. Gutyj, V. V. Melnychuk, P. N. Kovalenko, and L. B. Volovyk, “Morphobiological analysis of Trichuris vulpis (Nematoda, Trichuridae), obtained from domestic dogs ”, Regul. Mech. Biosyst., vol. 10, no. 2, pp. 165-171, May 2019.