(1)
Zavhorodnia, V. A.; Androshchuk, O. I.; Kharchenko, T. H.; Kudii, L. I.; Kovalenko, S. O. Haemodynamic Effects of Hyperventilation on Healthy Men With Different Levels of Autonomic Tone. Regul. Mech. Biosyst. 2020, 11, 13-21.