(1)
Tymoshok, N. O.; Kharchuk, M. S.; Kaplunenko, V. G.; Bityutskyy, V. S.; Tsekhmistrenko, S. I.; Tsekhmistrenko, O. S.; Spivak, M. Y.; MelnichenkoО. М. Evaluation of Effects of Selenium Nanoparticles on Bacillus Subtilis . Regul. Mech. Biosyst. 2019, 10, 544-552.